Studentská unie UTB je nestátní nezisková organizace. Fungujeme od roku 2005, jsme zcela nezávislí na univerzitě a všichni jsme dobrovolníci. Jak se můžete dočíst v našich stanovách, našim posláním je dělat život ve Zlíně o něco příjemnější – pro studenty, zaměstnance UTB i pro veřejnost. V praxi to znamená, že vytváříme velké množství nejrůznějších aktivit. Ty dělíme do tří kategorií:

  1. Akce, mejdany a pařby.
  2. Kulturní a společenské události.
  3. Dlouhodobé projekty.

Tímto širokým záběrem se odlišujeme od všech ostatních studentských organizací v České republice. Jsme skupina asi čtyřiceti studentů, dobrovolníků, jejichž posláním je dělat život ve Zlíně studentům, zaměstnancům UTB, ale i široké veřejnosti o něco příjemnější. Společně připravujeme jedny z největších studentských akcí ve Zlíně – ať už je to monstrózní Vítání prváků nebo Majáles, ale také elegantní univerzitní Reprezentační ples konající se v krásném prostoru Kongresového centra. Paradoxně připravujeme i ples pro pravé punkery – Antiples, který je znám především díky své legendární tradici převleků. Organizujeme oslavy Mezinárodního dne studentstva, rozsvěcujeme univerzitní vánoční stromeček a také odměňujeme nejlepší studenty na Galavečeru. Pivní spirála je další z akcí, které unie pořádá – tato legendární akce je jak stvořená pro nadšence pivního moku a poprvé ji pořádali studenti už před  dvaceti lety. Přivádíme do Zlína zajímavé osobnosti – mohl sis například poslechnout přednášku moderátora Václava Moravce, legendárního Ladislava Špačka nebo Erika Taberyho – šéfredaktora časopisu Respekt. Současně úzce spolupracujeme s Knihovnou, Kolejemi a menzou, Job centrem a vlastně celou UTB.

Práce na tolika reálných projektech je pro nás především obrovským zdrojem zkušeností. Kde jinde má člověk ještě během studia možnost zkusit vést tým lidí a nést plnou zodpovědnost za úspěch či neúspěch akce? Většina našich aktivit je čistě nezisková. Pokud však na některých získáme finance, investujeme je okamžitě dál – a to jak do vzdělání a rozvoje našich členů, tak do vás, všech ostatních studentů, zaměstnanců a veřejnosti Zlína.

To, co děláme, bude totiž vždy záležet především na vás. I když sami hledáme nápady, které by udělaly studentský život ve Zlíně lepší, není v našich silách přijít na všechno. Jsme naprosto otevřeni všem nápadům, návrhům, stížnostem, připomínkám a kdokoliv nám může kdykoliv napsat (su@utb.cz nebo facebook). Anebo se za námi někdy stavte v kanclu, kde to můžeme probrat osobně. Nejdete nás každé pondělí od 18:00 v U10/119.

Úplně nejlepší věcí, kterou můžete udělat, je přidat se k nám. Nemáme žádné oficiální členství, není třeba nic podepisovat nebo platit. Každý náš člen dělá jenom to, co uzná za vhodné a jenom tolik kolik může nebo chce. Vstoupit můžete kdykoliv, odejít taky. Uvítáme každého studenta z kterékoliv fakulty, který má chuť něco dělat. Rozhodně tady nečteme životopisy a nehrajeme si na nějakou elitářskou organizaci. Jsme jenom studenti, stejně jako vy. Chceš poznat zákulisí těch největších zlínských studentských akcí? Dveře jsou u nás otevřené dokořán 🙂 více na stránce.