Studentská unie UTB je nestátní nezisková organizace. Fungujeme od roku 2005, jsme zcela nezávislí na univerzitě a všichni jsme dobrovolníci. Jak se můžete dočíst v našich stanovách, našim posláním je dělat život ve Zlíně o něco příjemnější – pro studenty, zaměstnance UTB i pro veřejnost. V praxi to znamená, že vytváříme velké množství nejrůznějších aktivit. Ty dělíme do tří kategorií:

  • Akce, mejdany a pařby
  • Kulturní a společenské události
  • Dlouhodobé projekty

Tímto širokým záběrem se odlišujeme od všech ostatních studentských organizací v České republice. Jsme skupina asi čtyřiceti studentů, dobrovolníků, jejichž posláním je dělat život ve Zlíně studentům, zaměstnancům UTB, ale i široké veřejnosti o něco příjemnější. Společně připravujeme jedny z největších studentských akcí ve Zlíně – ať už je to monstrózní Vítání prváků nebo Majáles, ale také elegantní univerzitní Reprezentační ples konající se v krásném prostoru Kongresového centra. Paradoxně připravujeme i ples pro pravé punkery – Antiples, který je znám především díky své legendární tradici převleků. Organizujeme oslavy Mezinárodního dne studentstva, rozsvěcujeme univerzitní vánoční stromeček a také odměňujeme nejlepší studenty na Galavečeru. Pivní spirála je další z akcí, které unie pořádá – tato legendární akce je jak stvořená pro nadšence pivního moku a poprvé ji pořádali studenti už před dvaceti lety. Přivádíme do Zlína zajímavé osobnosti – mohl sis například poslechnout přednášku moderátora Václava Moravce, legendárního Ladislava Špačka nebo Erika Taberyho – šéfredaktora časopisu Respekt. Současně úzce spolupracujeme s Knihovnou, Kolejemi a menzou, Job centrem a vlastně celou UTB.

Práce na tolika reálných projektech je pro nás především obrovským zdrojem zkušeností. Kde jinde má člověk ještě během studia možnost zkusit vést tým lidí a nést plnou zodpovědnost za úspěch či neúspěch akce? Většina našich aktivit je čistě nezisková. Pokud však na některých získáme finance, investujeme je okamžitě dál – a to jak do vzdělání a rozvoje našich členů, tak do vás, všech ostatních studentů, zaměstnanců a veřejnosti Zlína.