Naše základní hodnoty jsou:

  1. Snažit se o neustálý rozvoj prostředí, života a vzdělání studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB”).
  2. Zastupovat zájmy studentů UTB při jednání s vedením univerzity, fakult a dalšími organizacemi.
  3. Spolupracovat s dalšími organizacemi zastupujícími studenty UTB.
  4. Reprezentovat studenty UTB při jednání na veřejnosti.
  5. Chránit zájmy členů, čestných členů SU UTB a studentů UTB.
  6. Vzdělávat členy SU UTB.
  7. Organizovat kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní akce, a to primárně pro studenty UTB, zaměstnance UTB a veřejnost města Zlína.
  8. Informovat studenty o dění na UTB a jejich fakultách.
  9. Podporovat zapojení zahraničních studentů do dění na UTB.

 

Více o našich hodnotách si můžete přečíst v našich stanovách:

Stanovy SU UTB (PDF)