Vyjádření Studentské komory AS UTB a Studentské unie UTB
k událostem 17. listopadu 2015 na Albertově

Vážení studenti,

dne 17. listopadu 2015 jsme se i my, studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, zúčastnili pietního shromáždění v Praze, které bylo připomínkou dvou tragických událostí z let 1939 a 1989.

Dne 28. října 1939, v den výročí založení samostatného československého státu, probíhala v Praze poklidná studentská demonstrace, která byla nacisty tvrdě potlačena. Během demonstrace byl zastřelen pekařský učeň Václav Sedláček a smrtelně zraněn student medicíny Jan Opletal, který po dlouhém boji svým zraněním 11. listopadu podlehl. Pohřbu Jana Opletala se 15. listopadu 1939 na Albertově zúčastnily tisíce studentů. Jejich setkání přerostlo v další protinacistickou demonstraci, jejímž důsledkem bylo uzavření českých vysokých škol. Následně dne 17. listopadu 1939 bylo popraveno 9 představitelů studentských organizací a více jak 1000 studentů bylo deportováno do koncentračních táborů. Na připomínku této události byl o dva roky později, v roce 1941, v Londýně vyhlášen 17. listopad Mezinárodním dnem studentstva. Je to jediný oficiální den mezinárodního rozměru, který má původ v naší zemi.
O padesát let později, v roce 1989, vyšli studenti znovu do ulic, aby si připomněli památku Jana Opletala, zavření vysokých škol, ale také, aby vyjádřili nesouhlas s komunistickým režimem. Z tehdejšího shromáždění na Albertově se stala studentská demonstrace, která byla policií brutálně potlačena, z čehož vyústila sametová revoluce a došlo k pádu komunismu v Československu.

17. listopadu 2015 jsme se společně s ostatními studenty účastnili pietního aktu na vzpomínku událostí z let 1939 a 1989. Byli jsme již u Hlávkovy koleje, památníku v Žitné ulici a mířili na Albertov, místo, které patří studentům. Chceme zapálit svíčku u památní desky, která připomíná události z předvečera sametové revoluce, hlásající:

KDY – KDYŽ NE TEĎ ?
KDO – KDYŽ NE MY ?

17. listopad 1989

K památníku jsme se ovšem nedostali, stál zde policejní zátaras, který nám znemožnil pietu důstojně zakončit. Vysokoškolští studenti jsou nejcitlivějšími indikátory bezpráví a nespravedlnosti ve společnosti. Právě Albertov byl místem, kde studenti neváhali i v osudových okamžicích našeho státu nasadit své zdraví i své životy. Dnes, o 26 let později, byla shromážděným na pražském Albertově svoboda upřena. Bylo nám znemožněno vyjádřit úctu k hodnotám a k odvaze minulých generací studentů. Tuto skutečnost shledáváme politováníhodnou a neospravedlnitelnou.

Vzhledem k těmto skutečnostem ze 17. listopadu 2015 se Studentská komora AS UTB a Studentská unie UTB rozhodly podpořit akci s názvem „Skutečné uctění památky 17. listopadu na Albertově“ organizovanou studenty a studentskými organizacemi, která proběhne dne 22. listopadu 2015 v 15:00 hodin na Albertově. Přejeme si, aby hodnoty demokracie, akademických práv a svobody, které ctíme a ke kterým dlouhodobě vzhlížíme, nebyly nadále pošlapávány. Zároveň vyzýváme studenty k poklidné účasti na této pietní akci.

„Studenti, nedejte se. Jsem rád, že bojujete za to, za co jsme bojovali i my tenkrát!“

/Josef Šárka, Albertov 1989, účastník Opletalova pohřbu v roce 1939/

Eva Hnátková, předsedkyně SK AS UTB                Denisa Velešíková, prezidentka SU UTB

O AUTOROVI

Servermaster Studentské Unie. Kontaktovat pouze v krajních případech a až když doopravdy všechno vyzkoušíte.

Zanechte komentář